1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ข่าวผู้บริหาร
แสดงทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสำคัญประจำวัน
ข่าวรับสมัครงาน
ภาพกิจกรรม
รายงานข้อมูลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลวันที่ 10 กันยายน 2566
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
7,718,310
ครัวเรือน
จำนวนเกษตรกรผู้มาขึ้นทะเบียน
จำนวนเกษตรกรผู้มาขึ้นทะเบียน
8,805,275
ครัวเรือน
ผู้ปลูกพืช
4,257,204
ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
เลี้ยงสัตว์
823,438
ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
48,833
ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
2,181,805
ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ปลูกพืช และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
201,368
ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
16,069
ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
แสดงทั้งหมด
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง