1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
RID NARATHIWAT
28 มี.ค. 2566
674
0
RID NARATHIWAT
RID NARATHIWAT

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดนราธิวาส โดยโครงการชลประทานนราธิวาส สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จัดทำข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้

googleplay  
Loading...
ตกลง