1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลเรื่องน่ารู้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ (SmartAuditor)
29 มี.ค. 2566
655
0
ระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลเรื่องน่ารู้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลเรื่องน่ารู้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ (SmartAuditor)

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกร และ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีสหกรณ์ เช่น พระราชบัญญัติสหกรณ์ ระเบียบ กฎ คำสั่งต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

googleplay appstore
Loading...
ตกลง